Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Siamen Jiqing Biomedical Technology Co., Ltd., Fujian Hytaýda ýerleşýän IVD Önümleriniň professional öndürijisidir.

Kärhanada 20 ýyldan gowrak IVD bar (in vitro diagnostika) önümleri öwrenmek, işläp düzmek we önümçilik tejribesi. D derejeli önümçilik we arassa ussahana, C derejesini barlamak we arassalamak ussahanasy, gaplaýyş ussahanasyny we ammary goldaýan ISO13485 ulgam şahadatnamasyny geçdik.

10
11

Önümimiz

Kompaniýada esasan ýokanç keseli kolloid altyn tapyjy toplumy we nuklein kislotasyny anyklaýyş toplumy, HCG / LH iki kesgitleýiş toplumy, täze koronawirusy anyklaýyş toplumy bolan kolloid altyn we nuklein kislotasyny kesgitleýji reagentleriň doly önümçilik liniýasy bar.Täze täç epidemiýasyna garşy durmak üçin kompaniýa bir gezek ulanylýan wirus nusgasy toplumyny, SARA-CoV-2 antigen kesgitleýiş toplumyny, SARA-CoV-2 bitaraplaşdyrma / IgG kesgitleýiş toplumy, ýadro kislotasyny çykarmak toplumy, SARA-CoV-2 üstünlikli işledi. Izotermiki güýçlendirme kesgitleýiş toplumy we roman koronawirusy (2019-nCoV) Real wagt Multiplex RT-PCR toplumy, A / B / gripp we ş.m.

Toparymyz

Biziň gözleg we barlag toparymyz ýolbaşçylyk edýärLukmanlar Şingýu peng, Jun Tang, weBaýan Huang.

ady

Professor Sinýu Peng MEDARA-nyň baş alymy. Şeýle hem halkara mikrofliid çipleri boýunça hünärmen we daşary ýurtlarda we daşary ýurtlarda onlarça SCI neşirini çap etdi.

ady

Başlygymyz Zhanqiang Sun, Fujian welaýatynyň “undredüz zehin meýilnamasy” telekeçilik taslamasy we 2017-nji ýylda Sýamen şäherinde ýaş ýüz zehinli üçünji topar hökmünde saýlandy.

ady

Baş müdirimiz Jintian Hong, Fujian welaýatynda daşary ýurtly talyplara telekeçilik goldawynyň esasy taslamasynyň birinji baýragyny aldy we 2015-nji ýylda Sýamen şäheriniň “Iki ýüz zehin” adyna eýe boldy;

4d78c1bc0844be8e6c2c0160e91f73c
35e1a54b599f3e01dd6ff822663647f

Näme üçin bizi saýlamaly?

Ajaýyp ussatlygymyz we döredijiligimiz

Hil

Sýamen Jiqing lukmançylyk bejergisi ISO13485 korporasiýa ulgamynyň şahadatnamasyny we ISO9001: 2015 korporasiýa ulgamynyň hil dolandyryş şahadatnamasyny berdi.Kärhanalar berk we doly önümçilik sebäpli berk hilli gala ýasadylar.

Önümçilik

Kärhana bir million synag reagentinden ýokary standartlaşdyrylan suw önümçilik liniýasyny gurmagy ýüregine düwdi we ýüz müň derejeli önümçilik we arassalaýyş ussahanasy, on müň derejeli gözleg we arassalaýyş ussahanasy bar.

Güýç

Şeýle hem kompaniýamyzda kolloid altyn we nuklein kislotasyny kesgitleýji reagentleriň we häzirki zaman gaplaýyş we saklaýyş ýerleriniň doly önümçilik liniýasy bar.Exporthli eksport önümleri GMP lukmançylyk enjamynyň talaplaryna laýyk gelýär.