Autarym awtomat himiluminesensiýa immunoassaý analizatory

Gysga düşündiriş:

Önüm aýratynlyklary :

• Öňdebaryjy kesgitlemek usuly: Örän duýgur himiluminesensiýa immunoassaý tehnologiýasyny kabul edýär.
• Netijeli integrirlenen dizaýn: Takyk 3D geçiriş içerde oturdyldy, gurallaryň sarp edilişi we optiki süýüm geçirijiligi pes, gurallaryň ajaýyp öndürijiligi we pes işleýiş sesi bar.
• Hiliň berk gözegçiligi: Deşikleriň arasyndaky päsgelçiligi iň ýokary derejede ýok etmek üçin ýörite bejerilen ýagtylygy siňdiriji ýer we optimal şöhlelendiriş ulgamy (patentlenen tehnologiýa) bar.Awtomatiki diapazonyň üýtgemegi we köp düzgünli hil gözegçiligi hem kesgitlemegiň takyklygyny üpjün edip biler.
• Giňişleýin mukdar derňewi: Dürli matematiki modeller bar.Kalibrleme egrisi gural bilen awtomatiki usulda saýlanyp bilner we laboratoriýa tarapyndan hem kesgitlenip bilner.Egrini düzetmek we adaty suwuklygyň ulanylmagyny azaltmak üçin bir nokat ýa-da iki nokat kalibrleme usulyny ulanmak.


 • Önümiň ady:Autarym awtomat himiluminesensiýa immunoassaý analizatory
 • Umumy ölçegler:644mm × 440mm × 278mm
 • Agramy:15kg
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Tehniki parametrler :

  Ölçeg ulgamy Foton hasaplaýjy
  nusga görnüşi 96 guýy tabak ýa-da zolak
  Ölçeg aralygy 1-den 50 milliona çenli otnositel ýagtylyk birlikleri
  Fon sesleri ≤100RLU
  Deşikleriň arasyndaky päsgelçilik Goňşy deşik 1 × 10³-dan az
  Gaýtalanma we durnuklylyk CV≤2% 、 R≤3%
  Çyzykly korrelýasiýa r > 0.99
  Ectionüze çykarmak tizligi Takmynan 3 minut (96 guýy synag synaglary)
  Aragatnaşyk terminaly Rs232 seriýa porty ýa-da USB ýokary tizlikli aragatnaşyk porty
  iş gurşawy 15 ~ 35 ℃;Iň ýokary çyglylyk 80%
  Iş naprýa .eniýesi 220VAC , 50 ~ 60Hz
  Umumy ölçegler 644mm × 440mm × 278mm
  Agram 15kg

  Ulgam konfigurasiýasy :

  Autarym awtomat himiluminesensiýa immunoassaý analizatory1 toplum

  Endokary derejeli kompýuter (islege görä) 1 toplum

  Inkjet printer (islege görä) 1 toplum

  Programma CD, görkezme gollanmasy we beýleki gabat gelýän materiallar 1 toplum
 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler