Kompaniýanyň tanyşdyryşy

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

Kompaniýanyň tertibi

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

“Xiamen Jiqing Biomedical Technology Co., Ltd”, 2015-nji ýylyň Hytaý, Fujian, kenarýaka ajaýyp şäheri-Sýamen şäherinde döredildi we ýerleşýär.

Jiqing, innowasiýa döwlet derejesindäki ýokary tehnologiýaly kärhana bolup, in vitro-anyklaýyş reagentlerini (IVD) we enjamlary ösdürmekde we öndürmekde ýöriteleşendir.

Gözleg we gözleg topary

Jiqing, IVD meýdançasynda 20 ýyldan gowrak tejribesi bolan kuwwatly gözleg toparyny gurady we gözleg geçirmek we her dürli iň täze enjamlar bilen täze önümleri öndürmek üçin 500 inedördül laboratoriýa gurdy. Çalt synag toplumy (altyn kolloid) we nuklein kislotasyny öndürmek üçin 5 100,000 derejeli we 10 000 derejeli arassa ussahanalar, gözden geçirmek üçin 5 10000 derejeli arassa ussahanalar, gaplamak we saklamak üçin 3 sany ýokary derejeli häzirki zaman ussahanasy. Şonuň üçin Jiqing ýeterlik önümçilik kuwwatyna eýe her gün 200,000 synagdan az bolan uly we gyssagly sargytlary alyň.

laboratoriýasy
Zawod meýdany
gezek
Önümçilik / gün

Jiqing, Taýland (FDA), Indoneziýa (FDA), Germaniýa (CE belligi), Malaýziýa (MDA), Filippinler (FDA), Italiýa (CE belligi), Gollandiýa 20 milliondan gowrak synag çalt antigen synag toplumyny eksport etdi. (CE belligi) we Angliýa (CE mark) we ş.m. Müşderiler.

göçürme

Jiqing, dünýäde jemgyýetçilik jogapkärçiligini duýýan we täze we ýagty ertiriň geljekdigine ynanýan hyzmatdaşlar bilen Coronavirusyň ýaýramagyny haýallatmak üçin elimizden gelenini etmek isleýäris!

abougimt