Bir gezek ulanylýan kesiş gorag gaby

Gysga düşündiriş:

Ulanyş gerimi :

Endoskopiki hirurgiýa we kesişiň hirurgiki meýdanyny giňeltmek, kesmegi şikeslerden goramak we kesel ýokançlygyny azaltmak üçin kiçi kesiş operasiýalary üçin amatlydyr.

Önümiň artykmaçlygy :

1.Hirurgiki meýdany giňeltmek we hirurgiýa üçin gowy kanal bermek;

2. Kesiş dokumasyny goramak we kesmegi el bilen çekmek zerurlygy ýok;

3. ⅱ, ⅲ kesiş infeksiýasynyň ýüze çykmagyny netijeli azaltmak we dokumanyň ganyny gowşatmak;

4. Zyýanly çişiň implantasiýa metastazynyň öňüni almak;

5. Akuşerçilik we ginekologiýa hirurgiýasynda endometriozyň öňüni almak;

6. Elektrik hirurgiki gurallary sebäpli döreýän gyradaky şikesleri azaltmak;

7. Operasiýa wagtyny we operasiýadan soňky kesiş sagaldyş wagtyny gysgaldyň;

8. Dürli aýratynlyklar we dürli hirurgiki talaplar üçin amatly.


 • Önümiň ady:Bir gezek ulanylýan kesiş gorag gaby
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Esasy kompozisiýa :

  Önüm daşky halkadan, ýerleşdiriş halkasyndan we termoplastiki poliuretandan (TPU) ýasalan kanaldan durýar.

  Gaplamak sanawy :

  Bir gezek ulanylýan kesiş goragçysy

  ♦ Haryt gollanmasy we şahadatnama


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler