Adamyň immun ýetmezçiligi wirusy (AIW1 / 2) Antikorlary anyklaýyş toplumy

Gysga düşündiriş:

Önümiň tanyşdyrylyşy

Bu toplum adam immunitetiniň ýetmezçiligi wirusynyň (AIW1 / 2) adam gan ganynda, witroda serum ýa-da plazma nusgalarynda hil taýdan ýüze çykarylmagy üçin ulanylýar.


 • Önümiň ady:Adamyň immun ýetmezçiligi wirusy (AIW1 / 2) Antikorlary anyklaýyş toplumy
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önüm aýratynlyklary

  1 ven Amatly amal: Professional gurallara zerurlyk ýok.

  2) Çalt: Tapylan netijeleri 15-20 minutyň içinde görkezip bolýar.

  3 lex Çeýe: nusga tutuş gan, serum ýa-da plazma bolup biler.

  4 ven Amatly: 4 ℃ -30 at derejesinde saklanyp bilner, bu otagyň temperaturasynda berkitmek üçin amatly.
 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler