Infragyzyl frontal termometr

Gysga düşündiriş:

Ulanyş gerimi :

Obýektiň temperaturasy maňlaýdaky ýylylyk radiasiýasyny ölçemek arkaly görkezilýär.

Önüm aýratynlyklary :

• Adam maňlaýynyň temperaturasyny, daşky gurşawyň we maňlaýyň temperaturasynyň dinamiki öwezini dolmak üçin niýetlenendir;
• performanceokary öndürijilikli infragyzyl temperatura barlagy, ýokary ölçeg takyklygy, has durnukly öndürijilik;
• temperatureokary temperatura üçin duýduryş äheňi bilen;
• Backlit LIQUID kristal (LCD) ekrany;
• 32 ölçegi saklap bilersiňiz;
• Awtomatiki öçürmek güýji tygşytlamak funksiýasy bilen;
• Ykjam ululygy, ýerlikli gurluşy, işlemegi aňsat.

 • Önümiň ady:Infragyzyl frontal termometr
 • Umumy ululygy:146mm * 96mm * 43mm
 • Agramy:220g
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Tehniki parametrler :

  1) Ekranyň ölçeg aralygy: 32.0 ℃. 42.9 ℃
  2) Ölçeg takyklygy: 35.0 ℃ -42.0 temperature temperatura diapazonynyň çäginde iň ýokary rugsat berilýän ýalňyşlyk ± 0,2 exceed, ekranyň 35.0 ℃ .0 42.0 of aralygynda bolmaly, iň ýokary rugsat berilýän ýalňyşlyk ± 0.3 exceed-dan geçmeli däldir. .
  3) Ekranyň ölçegi: 0,1 ℃
  4) oryat: 32 toplum ýady
  5) Awtomatiki ýapmak: 60 sekundyň içinde awtomatiki ýapmagy ulanmaň
  6) Iş gurşawy: temperatura 16 ℃ -35 ℃, otnositel çyglylyk ≤85%
  7) Ölçegi: 146mm * 96mm * 43mm, Agramy: 220g

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler