Lukmançylyk daşarky berkitme

Gysga düşündiriş:

Ulanyş gerimi :

Bu önüm döwük daşarky berkitme we ortopediki dörediş amallaryny goldaýan gurallar üçin amatlydyr.

Önümiň artykmaçlygy :

1. Dem alyş işini gowulandyrmak we öýken keseliniň öňüni almak;

2. Milli patentlenen önüm;

3. simpleönekeý gapyrganyň döwülmegi we torak ýumşak dokumanyň kontuziýasynyň daşarky düzelmegi üçin amatlydyr;

4. Agryny ýeňilleşdirmek, ýönekeý gapyrganyň döwülmegini we ýaşaýan torak ýumşak dokumanyň kontuziýa hassalaryny gowulaşdyrmak;

5. Ikinji derejeli şikesleriň we beýleki kynçylyklaryň öňüni almak;

6. Kallusyň bejeriş siklini gysgaldyň;

7. Suw geçirmeýän we dem alýan. Duşmaga we aladalanman 7-10 gün ulanmaga rugsat beriň;

8.Bu rentgen arkaly girip bilýär we döş radiografiýasyna täsir etmeýär.


 • Önümiň ady:Lukmançylyk daşarky berkitme
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň düzümi:

  1070 galypdan ýasalan alýumin listden, polietilen köpükden we lukmançylyk lentasyndan ýasalan.

  Gaplamak sanawy:

  ♦ Lukmançylyk plastik kagyz halta

  ♦ Lukmançylyk daşarky düzediş bölünişi

  ♦ Haryt gollanmasy





 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler