Maýmyn wirusy (SPV) Izotermiki güýçlendiriji nuklein kislotasyny kesgitlemek toplumy

Gysga düşündiriş:

Önümiň tanyşdyrylyşy :

Bu toplum maýmyn zäherini ýa-da patologiki eksudat nusgalaryny hil taýdan kesgitlemek üçin ulanylýar.


 • Önümiň ady:Maýmyn wirusy (SPV) Izotermiki güýçlendiriji nuklein kislotasyny kesgitlemek toplumy
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önüm aýratynlyklary :

  Im Mysal görnüşi: serum we eksudat.

  Sensitivity sensokary duýgurlyk: 500 nusga / ml kesgitlemek çägi.

  ◆ specificokary aýratynlyk: beýleki patogenler bilen kesişme ýok.

  ◆ Amatly kesgitlemek: güýçlendirmek 15 minudyň içinde tamamlanyp bilner.

  ◆ Professional enjamlar zerur: FAM we VIC kanallary bolan islendik PCR güýçlendiriji.

  ◆ Pes çykdajy we daşky gurşawy goramak: doňan guradylan reagentleri sowuk zynjyrly ulagsyz otag temperaturasynda daşap bolýar.
 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler