gowy täzelik!Jiqing Bio TÜV abraýly şahadatnama aldy!

Recentlyakynda, Jiqing Bio TÜV Rheinlandyň abraýly şahadatnamasyny üstünlikli geçdi we ISO13485: 2016 lukmançylyk enjamlarynyň hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny aldy.Şahadatnamanyň çäkleri: in vitro diagnostika reagentlerini we öýde ulanmak üçin IVD lukmançylyk enjamlaryny dizaýn, işläp düzmek, öndürmek we satmak.TÜV Rheinland şahadatnamasy

TÜV Rheinland, halkara sertifikat guramasy hökmünde, global müşderilere professional halkara dolandyryş ulgamy sertifikat hyzmatlaryny hödürleýär.Işewürlik meýdany 39 ugur, 6 esasy hyzmat meýdançasy we 2500 töweregi hyzmat elementini öz içine alýar.Önüm R&D taslamasyny döretmekden başlap, zawod satuwyna çenli ähli işde, Jiqing Bio müşderilere ýokary hilli IVD synag reagentleri we lukmançylyk enjamlaryny yzygiderli we durnukly goldap biljekdigini üpjün etmek üçin ISO13485 ulgamyna gözegçilik we töwekgelçilik gözegçiligini elmydama berk ýerine ýetirdi. .önümçilik ussahanasy

Bu kepilnamanyň berilmegi, Jiqing Bio-nyň hil dolandyryşynyň halkara derejesinde ykrar edilendigini we halkara ülňülerine laýyk gelýändigini görkezýär, şeýle hem bu kompaniýanyň globallaşma depginini çuňlaşdyrmak üçin berk binýady goýdy.Jiqing Bio-nyň “IVD senagatynda dünýäde birinji derejeli kärhana bolmak borjy” hiç wagt durmaýar!


Iş wagty: 21-2022-nji sentýabr