HIP, Sýamen Jikiniň lukmançylyk bejergisi tarapyndan öndürilen çalt barlag reagentleriniň bir toparyny bermek üçin premýer-ministriň ýanyna gitdi.

Taýland HIP toparynyň başlygy we Taýland Howpsuzlyk Assosiasiýasynyň prezidenti jenap Yangaň ffanfeng, HIP Biotehnologiýa Çalt Ekrany Reagent Toparynyň agzalaryny Taýland Döwlet Geňeşiniň premýer-ministrligine alyp bardy we öndürilen Çalt Ekranyň Reagentleri üçin 300,000 baht sowgat etdi. Siamen Jiqing Biomedical Technology Co., Ltd. Wise-premýer Visanu Koan we Natafon Nakfanic (Taýland Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň Baş sekretary, Taýland epidemiýa gözegçilik merkeziniň baş serkerdesi we serkerdäniň orunbasary - Taýland goşunynyň baştutany) we beýleki abraýly adamlar reagentleri gyzgyn garşy aldylar.

newsimg (4)

Önümler, Xiamen Jiqing Biomedical Technology Co., Ltd. tarapyndan öndürilen ähli çalt barlag reagentlerini bagyşlady. Gözleg enjamy, adam bokurdagynda ýa-da burun çişlerinde täze koronawirus antigenlerini in vitro hil taýdan kesgitlemek üçin ulanylýar.Netijeler 15 minutdan çykar.Enjamlara we işgärlere çalt, amatly we pes talaplar sebäpli uly koronawirus ýokançlygy bilen baglanyşykly güman edilýän hadysalary çalt derňemek üçin örän amatlydyr.Konsentrirlenen wiruslaryň çalt diagnozy, hassalaryň irki diagnozyny we wagtynda bejergisini ýokarlandyrmak üçin örän täsirli.Epidemiýany ýerinde anyklamak we gözegçilikde saklamak zerurlyklaryny has gowy kanagatlandyryp biler.SARS-CoV-2 antigen kesgitlemek toplumynyň burun çişmesi (Kolloid altyn immunohromatografiýa usuly) Taýlandyň Saglygy goraýyş ministrligi tarapyndan tassyklandy.

Tassyklama şahadatnamasy T6400159 we önümiň netijesi artykmaçlygy 15 minutda çalt kesgitlemek tizligidir.Amal ýönekeý;enjamlar talap edilmeýär we ýüze çykarylan kynçylyklary ýeňletmek üçin amaly diapazon giňdir.

newsimg (1)

newsimg (2)


Iş wagty: 14-2021-nji oktýabr