Jiqing biologiki daşary ýurtlarda antigen ammaryny täzeden gurýar

Sýamen Jiqing Biologiki, 1-nji awgustda Germaniýanyň Leýpsig şäherinde daşary ýurtlarda antigen ammaryny döretdi, bu CEewropa CE şahadatnamasyny (CE2934) we nemes ak sanawyny alandan soň ýene bir başlangyç.Nemes antigen ammarynyň deslapky gurluşygy bir million RMB maýa goýum bilen takmynan 2000m² meýdany öz içine alýar we COVID-19 antigenini kesgitlemek reagentleriniň iň köp saklanyş ukyby takmynan bir million nusga.Daşary ýurt ammarynyň döredilmegi sargytlara jogap beriş wagtyny 80% azaldyp, ulanyjynyň tejribesini we önümiň dolanyşyk wagtyny ep-esli gowulaşdyryp, önümiň täsirini we sargyt derejesini ýokarlandyryp biler.Daşary ýurtlarda antigen ammary

Jiqing-iň kliniki görkezijisikoronawirus antigen öz-özüni barlamak toplumy98% -den gowrak takyklygy we 15 minudyň içinde çalt netijeler ýaly dünýä tarapyndan ykrar edildi, bu dünýädäki adamlaryň öýde öz-özüni barlamak üçin zerurlyklaryny ep-esli ýeňilleşdirýär we zerurlyklaryny has gowy kanagatlandyryp biler. epidemiýany ýüze çykarmak we dürli ýerlerde öňüni almak we gözegçilik.Önümiň öndürijiligi

“Siamen Jiqing Biological” lukmançylyk enjamlarynyň GMP talaplaryny kanagatlandyryp bilýän we günde 3 million COVID-19 synag önümini öndürip bilýän önümçilik ulgamyna eýedir.Jiqing Biological tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen COVID-19 önümleri antigenler, sanjymlar we antikorlar we öý termostatik PCR ýaly köp ýyldyz önümlerini öz içine aldy.Tehniki nukdaýnazardan RT - LAMP, kolloid altyn usuly, himiluminesensiýa usuly we immunofloresensiýa usuly dürli tehnologiýa platformasy, sebitde kesele garşy durnuklylygyň global islegini kanagatlandyryp biler, täze täç tapmak önümleriniň halkara bäsdeşlik ukybyny hasam ýokarlandyrar. , kompaniýanyň täze täç synag önümlerini daşary ýurt programma ssenarilerini giňeltmek, kompaniýanyň geljekki dolandyryşyna oňyn täsir eder.SARS-CoV-2 Swab antigenini anyklaýyş toplumy


Iş wagty: Awgust-09-2022