9.8 sergisinde Jiqing

Hytaý Halk Respublikasynyň Söwda ministrligi tarapyndan gurnalan Hytaý Halkara Maýa goýum we Söwda ýarmarkasy (“CIFIT”) 8-11-nji sentýabr aralygynda Hytaýyň Sýamen şäherinde “Girmek” we “Gitmek” mowzugy bilen geçirildi. Çykdy ”.CIFIT 20 ýyldan gowrak wagt bäri iki taraplaýyn maýa goýumlaryny höweslendirmek, abraýly maglumat çykarmak we maýa goýum tendensiýasyny ara alyp maslahatlaşmak üçin üç platforma gurmagy maksat edinýär.oňyn goşant goşdy.Geljekde CIFIT iki taraplaýyn maýa goýumlaryny ösdürmäge ünsi jemlär, halkara, hünärmen we markaly önümleri döretmek üçin işjeň işlär we daşarky dünýä üçin ýokary derejeli açylyşyň täze tapgyry üçin möhüm platforma gurar.dünýä ykdysadyýetinde işjeň rol oýnaýar.9.8 sergi

“Siamen Jiqing Biomedical Technology Co., Ltd.” ýurtda we daşary ýurtlarda müşderiler üçin hünär hyzmatlaryny hödürlemek üçin onlarça önümini sergä getirdi.Ectionüze çykarmak toplumy

Jiqing Biomedical Technology Co., Ltd.-iň epidemiki barlag önümleri müşderiler tarapyndan giňden wasp edildi.

Müşderi

“Xiamen Jiqing Biomedical Technology Co., Ltd.” hemişe bolşy ýaly müşderilere ýokary hilli önümler we hyzmatlar berer.


Iş wagty: 14-2022-nji sentýabr