Maýmyn

Maýmynlar, maýmynlar wirusy sebäpli döreýän ýokanç kesel bolup, esasan adamlar ýa-da haýwanlar bilen ýakyn aragatnaşykda ýa-da wirus bilen hapalanan material arkaly adamlara ýokaşýar.Inkubasiýa döwri adatça 6-13 gün bolup, 5-21 gün dowam edip biler.Maýmynlar merkezi we günbatar Afrikanyň ýagyş tokaýlarynda döräp, bütin dünýä ýaýrady.ABŞ-nyň Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezleriniň maglumatlaryna görä, bütin dünýäde 50 000 töweregi maýmyn keseli ýüze çykaryldy we ABŞ 18,000-den gowrak hadysany habar berdi, bu dünýäde tassyklanan iň köp waka.Bütin dünýäde ölenleriň sany 15. (30-njy awgustdaky maglumatlar)

Sýamen Jiqing Biologikimaýmyn wirusy nuklein kislotasyny kesgitlemek toplumy (floresan PCR usuly)serumda we eksudat nusgalarynda maýmyn wirusyny ýokary hilli kesgitlemek üçin ulanyldy.Duýgurlyk takyk gurallar we çylşyrymly işlemezden, takyk temperaturaly PCR analizatorymyz bilen rt-pcr (300copies / mL) kalibrlenip bilner, ýönekeý üç ädim 15 minudyň içinde tamamlanyp bilner, öýde aňsat synag.Maýmyn wirusy (SPV) Izotermiki güýçlendiriji nuklein kislotasyny kesgitlemek toplumy Maýmyn wirusyny anyklaýyş toplumy CE


Iş wagty: Sentýabr-08-2022