Roman Coronavirus Real Time Multiplex RT-PCR Kit

Gysga düşündiriş:

Önümiň tanyşdyrylyşy :

Täze koronawirus nuklein kislotalarynyň (ORF1ab, N gen) ýörite ýeri üçin synag ediljek nusgany barlamak üçin ulanylýar.

Önüm aýratynlyklary :

• Covid-19 we onuň wariant ştamlaryny anyklap bilýär.
• sensokary duýgurlyk: 300 nusgadan / ml-den az takyk kesgitlemäni geçirip biler.
• specificokary aýratynlyk: Iki sany pozitiw kesgitlemäni amala aşyryp, bir wagtyň özünde iki sany garaşsyz geni, ORFlab genini we wirusyň N genini kesgitlemek üçin gyzgyn başlangyç tehnologiýasy kabul edilýär.
• Gysga wagt: Mysal diňe 1 sagadyň içinde tapylyp bilner.
• Hapalara ýokary çydamlylyk: Dürli päsgelçilikli maddalara laýyklyk we çydamlylyk ýokary derejede optimallaşdyrylan bufer ulgamy bilen amala aşyrylyp bilner.

Önümiň parametrleri :

100 synag / guty

Ative ativearamaz gözegçilik② PCR ferment garylan suwuklyk ③ Pozitiw gözegçilik④ PCR reaksiýa suwuklygy


 • Önümiň ady:2019-nCoV RT-PCR
 • Gaplamak aýratynlyklary:100 synag / guty
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Kitiň mazmuny :

  Komponentler

  50 synag / toplum

  RT-PCR reaksiýa buferi

  915 μL × 1 turba

  RT-PCR ferment garyndysy

  85 μL × 1 turba

  Oňyn gözegçilik

  100 μL × 1 turba

  Ativearamaz gözegçilik

  100 μL × 1 turba

  Önümiň beýany :

  Koronawirus romany β jynsyna degişlidir.COVID-19 ýiti dem alyş ýokanç keseli.Adamlara köplenç duýgur bolýar.Häzirki wagtda koronawirus romany bilen ýokaşan hassalar ýokançlygyň esasy çeşmesidir;asimptomatiki ýokaşan adamlar ýokanç çeşme bolup biler.Häzirki epidemiologiki gözlegiň netijesinde inkubasiýa döwri 1-14 gün, esasan 3-7 gün.Esasy ýüze çykmalarda gyzzyrma, ýadawlyk we gury üsgülewük bar.Burun dykylmagy, burun akmagy, bokurdak agyry, mialgiýa we içgeçme birnäçe ýagdaýlarda duş gelýär.

  Bu toplum, orofargeal swab, tüýkürik, bronhoalveolar lavaage suwuklygy we nazofargeal swab ýaly dem alyş nusgalarynda täze koronawirus 2019-nCoV in vitro hil taýdan ýüze çykarmak üçin ulanylýar.Esasy toplumlar we FAM belgili zond, 2019-nCoV, ORFlab genini anyklamak üçin niýetlenendir, 2019-nCoV N geni üçin VIC bellikli zond.Synag nusgasy bilen bir wagtda çykarylan adam RNase P geni, nuklein çykarmak prosedurasyny we reagent bitewiligini barlamak üçin içerki gözegçiligi üpjün edýär.Adamyň RNase P genini nyşana alýan gözleg CY5 bilen bellik edilýär.

  Önüm aýratynlyklary :

  1.Bu koronawirusyň Delta görnüşini synap bilýär
  2. highokary duýgurlyk.300 nusgadan / ml-den az takyk synag geçirip biler
  3. highokary aýratynlyk.goşa polo positiveitel synagy amala aşyryp, bir wagtyň özünde iki sany garaşsyz ORFlab genini we wirusyň N genini barlamak üçin gyzgyn başlangyç tehnologiýasyny kabul edýär
  4. Gysga wagt.Mysal çalt tapylmagy üçin bary-ýogy 1 sagat gerek
  5. Hapalara ýokary çydamlylyk.Örän optimallaşdyrylan bufer ulgamy bilen, dürli päsgelçiliklere laýyk çydamlylygy amala aşyryp biler


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler