Ylmy barlaglar

Sýamen Jiking köp ýyl bäri IVD önümleri bilen içgin meşgullanýar.

Esaslandyryjy, professor Sun bu pudakda wekilçilik edýär.IVD gözleg işinde 20 ýyldan gowrak tejribe bar.Gözleg we laboratoriýa tehnikleri toparyň agzalarynyň umumy sanynyň 20% -den gowragyny emele getirýär we ähli agzalaryň baý gözleg we innowasiýa mümkinçilikleri bar.

Gözleg we innowasiýa

Gözleg we gözleg we innowasiýa ukybyny güýçlendirmek üçin kompaniýa enjam konfigurasiýasy üçin 20 million, lukmançylyk enjamlarynyň GMP ulgamyny gurmak üçin 12 million döretdi.Indi arassalaýyş önümçilik ussahanasy, gözleg arassalaýyş ussahanasy we gaplaýyş ussahanasy, hünär agramy, likýor, hil barlag otagy, arassa suw enjamlary we beýleki gözleg we ösüş barlaghanasy bar.